nlen
De Persgroep

Een nieuwe organisatie

De Persgroep zette ook in 2018 een paar grote stappen in de digitalisering van haar media. Dat resulteerde in meer bezoekers, vernieuwende producten en een sterk groeiende digitale omzet bij adverteerders, lezers en kijkers.

De Persgroep transformeert naar een dominant digitale toekomst. De strategie die daarbij wordt gehanteerd, bestaat uit drie elementen: schaal creëren om meer synergievoordeel te realiseren, onze media digitaal heruitvinden en nieuwe digitale inkomsten ontwikkelen met Online Services.
 
De opdracht blijft daarbij vrijwel ongewijzigd: we willen gebruikers van onze mediamerken op elk platform op de best mogelijke wijze informeren, inspireren en entertainen. Zo helpen we mensen een mening te vormen over dingen die in de wereld spelen, of in hun buurt, en adviseren we hen bij moeilijke keuzes in hun dagelijkse leven. Inspireren we om in beweging te komen en verzorgen we de gezonde dosis dagelijkse ontspanning. Dat doen we online, maar ook offline.

In de tweede helft van 2018 hebben we onze organisatie aangepast op een wijze die beter aansluit bij onze strategische focus en digitale ambities.

Erik Roddenhof, CEO Nederland en BENE De Persgroep

We hebben inmiddels een indrukwekkend traject afgelegd, maar zijn nog lang niet waar we willen staan. Bovendien: de digitalisering van onze samenleving raast maar door. Niet alleen door nieuwe technologische mogelijkheden, maar ook omdat het een beweging is die dwars door onze samenleving heen gaat. Daardoor verandert ook de functie van media. Onze media moeten in dat krachtenveld meer dan ooit een effectief en betrouwbaar anker zijn voor gebruikers en adverteerders.
 
De digitalisering biedt geweldige kansen, maar vergt steeds meer snelheid, slagkracht en innovatief vermogen. In de tweede helft van 2018 hebben we om die reden onze organisatie aangepast op een wijze beter aansluit bij onze strategische focus en digitale ambities en die een goede mix vormt tussen lokale focus en internationale visie. Deze nieuwe organisatie moet ons in staat stellen sneller onze plannen te realiseren, kennis en kunde makkelijker te delen en best practices sneller breed uit te rollen.

Erik Roddenhof
CEO Nederland en BENE De Persgroep

Meer artikels