nlen
Financieel

Piet Vroman, CFO De Persgroep: Een jaar van transformatie

De geconsolideerde jaarrekening van De Persgroep werd in 2018 sterk beïnvloed door acquisities. Veruit de grootste transactie was de overname van de helft van de aandelen van Medialaan, waardoor de groep de volledige controle verwierf over het bedrijf. Deze acquisitie ging gepaard met de verkoop van onze deelname in Mediafin. Deze dubbele transactie heeft een substantiële impact gehad op de balans en de resultatenrekening van De Persgroep. Verder deed de groep nog drie kleinere acquisities: de vergelijkingssite Mijnenergie.be, het tv-weekblad Primo en de Deense beleggerssite Euroinvestor.

In december kon de groep een tweede grote acquisitie afronden. Met de overname van Independer, Nederlands grootste vergelijkingssite van financiële producten, zette de groep een belangrijke stap in de uitbreiding van de tak online services. Aangezien de acquisitie in december gebeurde, is deze transactie alleen op de balans en het kasstromenoverzicht zichtbaar. Want de resultaten van Independer worden pas vanaf 2019 mee geconsolideerd.

Ook zonder de impact van de acquisities kenden de financiële resultaten een gezonde ontwikkeling. Over de drie landen zien we een mooie groei van de digitale lezersinkomsten, die stilaan de daling uit printinkomsten opvangt.

Vooral bij de selectieve nieuwsmedia is de digitale groei spectaculair en veelbelovend, maar ook in het massasegment groeit de bereidheid tot betalen voor digitale nieuwsconsumptie snel. Onze investeringen in nieuwe digitale producten, zoals de Kubus en de Editie met een betere leeservaring bij de consument, zijn hier een stimulans voor.

Over de drie landen zien we een mooie groei van de digitale lezersinkomsten, die stilaan de daling uit printinkomsten opvangt.
Piet Vroman, CFO De Persgroep

Ook op de advertentiemarkt zagen we in de drie landen een mooie evolutie in digitale advertentieomzet. In Nederland en Denemarken was de digitale omzetgroei opnieuw spectaculair, en ook daar werd de daling van de printomzet voor het grootste gedeelte opgevangen. In de audiovisuele tak van de groep hadden we een mooie groei bij onze radio’s in België en Nederland, maar stond de omzet in de televisieactiviteiten onder lichte druk.

Ook onze online services konden een mooi financieel resultaat voorleggen. Ondertussen stond bij Mobile Vikings alles in het teken van de migratie naar ‘full mobile virtual network operator’ (FMVNO). In 2019 zullen we de vruchten plukken van deze inspanningen. In 2019 worden de telco-activiteiten ondergebracht in de nieuwe divisie Online Services, die een verwachte omzet van ruim 170 miljoen euro zal maken.

De geconsolideerde resultatenrekening van de groep laat een mooie omzetgroei van 9 procent zien, naar bijna 1,6 miljard euro, een EBITDA-groei van 11 procent naar 241 miljoen euro en een nettowinstgroei van 15 procent naar 126 miljoen euro.

De rendementsverbetering was over de drie landen zichtbaar. Door de Medialaan-acquisitie zagen we in België een groei in de EBITDA naar 95 miljoen euro, met een EBITA-contributie die opliep tot 63 miljoen euro. Ook in Nederland groeide de EBITDA met 7 procent tot 130 miljoen euro. Na afschrijvingen en reorganisatievoorzieningen, eindigde de EBITA met 101 miljoen euro haast op het niveau van 2017. In Denemarken ten slotte steeg de EBITDA fors naar 16 miljoen euro. De EBITA kon ondanks een herstructureringsvoorziening groeien tot 4 miljoen euro. Berlingske Media heeft nu een duidelijke strategie, die exclusief gefocust is op de kernactiviteiten en de digitale transformatie.

De groep boekte afgelopen jaar met de verkoop van de sites in Kobbegem en Hvidovre ook ruim 9 miljoen euro aan uitzonderlijke baten.

De belastinglast bleef ook in 2018 onverminderd hoog. Met een last van 47 miljoen euro – waarvan bijna 39 miljoen euro cash out – kwam de gemiddelde belastingvoet uit op 27 procent. Pas vanaf 2020 zal de verlaging van de nominale belastingvoeten in België en Nederland deze hoge last naar beneden brengen.

Het kasstroomoverzicht laat, ondanks de belasting- en de investeringslast, een mooie conversie zien van EBITDA naar operationele vrije cashflow van 56 procent. Dankzij deze snelle cashflowgeneratie kunnen we de schulden, die voor de uitbreiding van de groep aangegaan zijn, vrij snel terugbetalen. In die expansie van de groep konden we in 2018 zowel voor de Medialaan- en Independer-acquisitie als voor de financiering van de nieuwbouw in Antwerpen rekenen op de steun van onze relatiebanken. Per einde 2018 bedraagt de netto financiële schuld van de groep minder dan 1,6 keer de EBITDA.

De groep stelt haar jaarrekening op volgens Belgian GAAP, wat onder andere een jaarlijkse afschrijving op acquisitiegoodwill inhoudt. In 2018 bedroegen die afschrijvingen 89 miljoen euro, terwijl de balanspost acquisitiegoodwill 664 miljoen euro bedraagt. Over de afgelopen jaren schreef de groep voor ruim een half miljard euro aan goodwill af.

Piet Vroman
CFO De Persgroep

Meer artikels