nlen
Financieel

Recordjaar

Het is een genoegen om u namens de Raad van Bestuur van De Persgroep de geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2018 te mogen voorstellen.

2018 is zonder enige twijfel een mijlpaal in de geschiedenis van onze groep. Eind januari werd de acquisitie van de bijkomende 50 procent in Medialaan afgerond. Daardoor worden de audiovisuele activiteiten nu voor 100 procent geconsolideerd, en kan een aanvang gemaakt worden van de integratie met de publishingactiviteiten. In december vond ook de acquisitie plaats van Independer, Nederlands grootste vergelijkingssite voor verzekeringen en financiële diensten. Maar die acquisitie zal wel pas vanaf boekjaar 2019 in de consolidatie worden opgenomen.

2018 was ook een recordjaar in financieel opzicht: dankzij de overname van Medialaan stegen de bedrijfsopbrengsten tot 1.581 miljoen euro (+9%), bereikte de exploitatiecashflow 241 miljoen euro (+11%), en bedroeg de netto courante winst 126 miljoen euro (+15%).

2018 is zonder enige twijfel een mijlpaal in de geschiedenis van onze groep.

De overnames van Medialaan en Independer hebben een gevoelige impact op de financiële situatie van de groep: de netto financiële schuld steeg aanzienlijk, van 21 miljoen naar 417 miljoen euro, een ongewoon hoog niveau voor De Persgroep. Maar rekening houdend met de toekomstige bijdrage van Independer, bedraagt de schuldratio ten aanzien van de exploitatiecashflow niet meer dan 1,6.

Dankzij die overname kan De Persgroep haar digitale transformatie versneld voortzetten in België en Nederland, haar beide thuismarkten. En ook Denemarken maakt grote vorderingen in dit opzicht.

De Raad heeft er het volste vertrouwen in dat het talent van onze medewerkers de integratie en de transformatie succesvol zal laten verlopen. Namens de Raad wens ik de bijna 5.000 medewerkers van onze groep te danken voor de passie waarmee zij De Persgroep elke dag weer uitbouwen.

Ludwig Criel
voorzitter van de Raad van Bestuur

Meer artikels